VIII sesja Rady Miasta Skierniewice

w dniu 2019-05-30, godz. 16:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Uwagi do porządku dziennego.

Głosowanie (zdjęcie z porządku obrad punktu 16 sesji)Głosowanie (zdjęcie z porządku obrad punktu 16 sesji)

3.Przyjęcie Protokołu Nr VII/2019 z VII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 25 kwietnia 2019 roku.

Głosowanie (Przyjęcie Protokołu Nr VII/2019 z VII se...)

4.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2019-2024 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

6.Podjecie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Miasta Skierniewice za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

Głosowanie (Podjecie uchwały w sprawie dopuszczenia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składach osobowych stałych komisji Rady Miasta Skierniewice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w skła...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Łódzkiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Łódzkiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/8/2018 z 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia nagrody „Parowóz Kultury” oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Skierniewice Nr XX/15/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej Miasta Skierniewice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/7/2014 Rady Miasta Skierniewice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Skierniewice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w sąsiedztwie ulicy: Jana III Sobieskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice zlokalizowany w rejonie ulicy Waryńskiego, Sierakowickiej oraz rzeki Łupii.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic: Al. Niepodległości, Mszczonowskiej, Cichej, Trzcińskiej, Granicznej, Rawskiej i Budowlanej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uch...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/111/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 września 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy terenem PKP oraz ulicami: Tadeusza Kościuszki, Prymasowską, Konstytucji 3 Maja, Rybickiego oraz Aleją Macieja Rataja.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Skierniewice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pl...)

19.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.

20.Sprawozdanie z realizacji działań wspierających integrację osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Skierniewice w 2018 roku.

21.Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 16 kwietnia 2019 rokudo 20 maja 2019 roku.

22.Interpelacje i zapytania radnych.

23.Wolne wnioski i oświadczenia.

24.Sprawy różne.

25.Zamknięcie sesji.