XVI sesja Rady Miasta Skierniewice

w dniu 2020-01-23, godz. 16:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Uwagi do porządku dziennego.

Głosowanie (wniosek o wprowadzenie do porządku obrad...)

3.Przyjęcie Protokołu Nr XV/2019 z XV sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 19 grudnia 2019 roku.

Głosowanie (Przyjęcie Protokołu Nr XV/2019 z XV sesj...)

4.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2020-2024 wraz z prognozą długu na lata 2020-2030 wraz z autopoprawką.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2020 rok wraz z autopoprawką.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obszar położony w rejonie ulic: Działkowej i Nowobielańskiej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejsc...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic: Al. Niepodległości, Mszczonowskiej, Cichej, Trzcińskiej, Granicznej, Rawskiej i Budowlanej, uchwalonego uchwałą Nr LIX/66/06 Rady Miasta Skierniewice z dnia 21 września 2006 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejsc...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta położony pomiędzy ulicami: Tadeusza Kościuszki i Nowomiejskiej oraz linią kolejową PKP.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic: Jana Kozietulskiego, Łódzkiej i Piekarskiej.

Głosowanie (nieuwzględnienia przez Radę Miasta Skier...)Głosowanie (nieuwzględnienia przez Radę Miasta Skier...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic: Zagajnikowej i Ziołowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerami działek 790, 791 i 759 o łącznej powierzchni 0,0333 ha, położonej w obrębie 2, przy ul. Nowobielańskiej w Skierniewicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki „Zakład Utrzymania Miasta Spółka z o.o.” w Skierniewicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wk...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miasto Skierniewice na rok szkolny 2019/2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia śr...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach oraz Biura Wystaw Artystycznych w Skierniewicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie połączenia sa...)

15.Przedłożenie sprawozdań z pracy Komisji Rady Miasta Skierniewice za 2019 rok oraz planów pracy Komisji na 2020 rok.

Głosowanie (przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej...)

16.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku funkcjonującej przy Prezydencie Miasta Skierniewice i Staroście Skierniewickim za 2019 rok.

17.Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 10 grudnia 2019 rokudo 13 stycznia 2020 roku.

18.Interpelacje i zapytania radnych.

19.Wolne wnioski i oświadczenia.

20.Sprawy różne.

21.Zamknięcie sesji.