XVII sesja Rady Miasta Skierniewice

w dniu 2020-02-05, godz. 16:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Uwagi do porządku dziennego.

3.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2020-2024 wraz z prognozą długu na lata 2020-2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

5.Interpelacje i zapytania radnych.

6.Wolne wnioski i oświadczenia.

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie sesji.